skip to Main Content

Svenskspråkig stödgrupp startar i Jakobstad 22.09.2020 

Österbottens ADHD-förening startar en stödgrupp i Jakobstad. Stödgruppen startade redan för ett år sedan i privat regi under namnet Superkraft Adhd och kommer nu att vara en del av föreningens verksamhet. Stödgruppen är svenskspråkig och är tänkt för föräldrar till barn med ADHD samt vuxna med ADHD. Gruppen leds av Lena-Maria Lind. Höstens första träff äger rum tisdagen den 22.09. kl. 18-19.30 på Algården, Alholmsgatan 13, Jakobstad. Österbottens ADHD-förening kommer att informera om sin verksamhet och medlemsförmåner. Vi bjuder på fika.

En fastslagen diagnos är inget måste för att kunna delta i träffarna. Träffarna är avgiftsfria för föreningens medlemmar, icke-medlemmar betalar 2€/träff.

Vi vidtar särskilda försiktighetsåtgärder pga corona-läget. Om du har de minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma. För planeringen inklusive fikaserveringen önskar vi att du anmäler ditt deltagande ett par dagar i förväg till jakobstad@adhdpohjanmaa.fi. Om du råkar ha förhinder men är intresserad av att börja delta i stödgruppen, skicka oss också då ett meddelande.

Höstens andra inplanerade träffar är följande tisdagar kl. 18-19.30: 13.10, 17.11, 15.12.

Alla tankar, frågor och funderingar är välkomna. Låt oss tillsammans hjälpas åt att orka, förstå, hitta nya hjälpmedel och glädjas över denna superkraft som finns på olika sätt i våra liv!

Varmt välkommen med!

Gott Nytt År 2021!

Jakobstads stödgrupp Superkraft Adhd håller sin första träff 19.1 kl 18.00-19.30 på Algården i Jakobstad. Anmäl dig på jakobstad@adhdpohjanmaa.fi. Varmt välkommen med!