skip to Main Content

Vi har verksamhet i Vasa, Karleby, Jakobstad och Seinäjoki. Tag kontakt för att få veta mer.

Vi träffas regelbundet för att samtala om allt som hör till ADHD. På träffarna har vi fri diskussion, vi funderar över problem, ny information och så ordnar vi temakvällar. Du kan komma på våra träffar även om du bara misstänker att du själv eller ditt barn har ADHD.

Välkomna med alla intresserade gamla och nya medlemmar!

Stödgruppens regler:

1. Respektera andra och deras privatliv.
2. Var och en har sin egen åsikt – du tar väl inte illa upp av dem.
3. Var och en pratar i tur o ordning (turen får du genom att markera).
4. Talet har en tidsgräns, som dragaren bestämmer.
5. Saker som diskuteras stannar inom gruppen.
6. Vi är alla värdefulla och jämlika.

Välkommen!