skip to Main Content

Föreläsning i Jakobstad 3.4.2024

Nepsycoach Lina Nybjörk föreläser i temat Adhd, hjälpmedel och praktiska verktyg

En föreläsning om olika redskap och praktiska metoder som man kan använda sig av i vardagen. Metoderna passar bra både för barn, ung och vuxen. Vi går igenom material som finns tillgängligt online och som man själv kan printa ut och använda sig av. Föreläsningen är interaktiv och man får gärna dela med sig av egna fungerande knep kopplat till dem som vi går igenom gemensamt.
Om intresse finns, kan vi även kort gå igenom FPA-förmåner som man kan vara berättigad till om adhd:n inverkar mycket på ens vardagsliv.

Föreläsningen är gratis för medlemmar i Österbottens ADHD förening, övriga deltagare 10€. Kaffeservering ingår.

Anmälningar tas emot på jakobstad@adhdpohjanmaa.fi

Föreläsare:
Lina Nybjörk,
Nepsy-coach, socionom YH, socialarbetare, yrkeslärare, fil.mag.
Arbetar som lektor i dagens läge, men har arbetserfarenhet bland annat från ungdomsarbete, psykiatrin, NUOTTI-coachning, Min egen väg och LAKU-familjerehabilitering.
lina.nybjork@gmail.com