skip to Main Content

Österbottens ADHD-förening är en tvåspråkig förening som grundades 1987, för att stöda personer med adhd-symptom samt deras familjer och anhöriga, föreningen vill även öka och sprida information om adhd. Vi gör vårt bästa för att  stödja personer med adhd-symptom på bästa sätt genom att ge råd och tips på hur de kan göra för att vardagen skall underlättas och vart de kan vända sig för att få den hjälp de behöver.

Föreningen ordnar bl.a. stödgruppsverksamhet, medlemsträffar, föreläsningar, läger, informationstillfällen, temakvällar samt andra aktiviteter för medlemmar.  Föreningen fungerar som medlemmarnas intressebevakare och ger utlåtanden till olika myndigheter.

Föreningens verksamhet kan alla vara med och påverka genom att delta i föreningens aktiviteter, stödgrupper eller genom att ta kontakt med någon ur styrelsen. Alla idéer och funderingar är viktiga och vi behöver aktiva medlemmar för att bolla våra idéer med. För tillfället är all verksamhet baserat på frivilligt arbete, om du vill delta eller om du har eller kan något som kan vara till nytta för vår förening. Ta modigt kontakt med oss!

Föreningen är verksam i Vasa, Mellersta – och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Österbottens ADHD-förening är en medlemsförening till det nationella ADHD-förbundet. 

Föreningens broschyr