Skip to content

Vasanejdens ADHD-förening rf är nu Österbottens ADHD-förening rf

Vasanejdens ADHD-förening rf har sitt namn till trots aktiv verksamhet även på andra ställen än i Vasanejden. På grund av detta påbörjade föreningens styrelse redan för några år sedan en diskussion om ett eventuellt namnbyte av föreningen som bättre skulle spegla föreningens breda geografiska täckning. Således beslöt årsmötet den 5.3.2020 att föreslå Pohjanmaan ADHD-yhdistys ry, Österbottens ADHD-förening rf som nytt namn för föreningen. Namnbytet har trätt i kraft i och med Patent- och Registerstyrelsens beslut av den 15.5.2020.