skip to Main Content

Österbottens ADHD-förening är en tvåspråkig förening som grundades 1987, för att stöda personer med adhd-symptom samt deras familjer och anhöriga, föreningen vill även öka och sprida information om adhd. Vi gör vårt bästa för att  stödja personer med adhd-symptom på bästa sätt genom att ge råd och tips på hur de kan göra för att vardagen skall underlättas och vart de kan vända sig för att få den hjälp de behöver.

Föreningens broschyr