skip to Main Content

Svenskspråkig stödgrupp i Jakobstad 

Österbottens ADHD-förening har en svenskspråkig stödgrupp i Jakobstad.  Gruppen är för föräldrar till barn med ADHD samt vuxna med ADHD och träffas den tredje tisdagen varje månad. Gruppen leds av Lena-Maria Lind.

En fastslagen diagnos är inget måste för att kunna delta i träffarna. Träffarna är avgiftsfria för föreningens medlemmar, icke-medlemmar betalar 2€/träff.

För planeringen inklusive fikaserveringen önskar vi att du anmäler ditt deltagande ett par dagar i förväg

Om du råkar ha förhinder men är intresserad av att börja delta i stödgruppen, skicka oss också då ett meddelande.

Vårens träffar inleds 16.1.2024 och ordnas var tredje tisdag i månaden till juni.

Platsen är Alholmsgatan 13, Contact rf’s lokal.

Varmt välkommen med!