skip to Main Content

Svenskspråkig stödgrupp i Jakobstad 

Österbottens ADHD-förening startar en stödgrupp i Jakobstad. Stödgruppen startade redan för ett år sedan i privat regi under namnet Superkraft Adhd och kommer nu att vara en del av föreningens verksamhet. Stödgruppen är svenskspråkig och är tänkt för föräldrar till barn med ADHD samt vuxna med ADHD. Gruppen leds av Lena-Maria Lind.

En fastslagen diagnos är inget måste för att kunna delta i träffarna. Träffarna är avgiftsfria för föreningens medlemmar, icke-medlemmar betalar 2€/träff.

Vi vidtar särskilda försiktighetsåtgärder pga corona-läget. Om du har de minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma. För planeringen inklusive fikaserveringen önskar vi att du anmäler ditt deltagande ett par dagar i förväg till jakobstad@adhdpohjanmaa.fi. Om du råkar ha förhinder men är intresserad av att börja delta i stödgruppen, skicka oss också då ett meddelande.

Alla tankar, frågor och funderingar är välkomna. Låt oss tillsammans hjälpas åt att orka, förstå, hitta nya hjälpmedel och glädjas över denna superkraft som finns på olika sätt i våra liv!

Jakobstads stödgrupp håller sin sista träff för året 21.12 kl 18.00.
2022 inleds 18.1 kl 18.00
Vårens följande träffar är
15.2
15.3
19.4
17.5
21.6
Platsen är Alholmsgatan 13, Contact rf’s lokal.
Varmt välkomna med och ventilera!

Varmt välkommen med!