skip to Main Content

Stödgruppen i Jakobstad

Jakobstads stödgrupp håller sin sista träff för året 21.12 kl 18.00.
2022 inleds 18.1 kl 18.00
Vårens följande träffar är
15.2
15.3
19.4
17.5
21.6
Platsen är Alholmsgatan 13, Contact rf’s lokal.
Varmt välkomna med och ventilera!