skip to Main Content

Kaksikielisenä toimiva Pohjanmaan ADHD yhdistys on perustettu vuonna 1987 tukemaan ADHD -oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään. Yhdistys lisää ja levittää tietoa ADHD:sta sekä tukee  ADHD -oireisia henkilöitä, heidän perheitään ja läheisiä. Yhdistys tukee ja edistää ADHD -oireisten kuntoutusta, hyvinvointia, sosiaalisia taitoja, toimintakykyä ja koulutusta. Lisäksi yhdistys toimii ADHD-henkilöiden, heidän läheistensä ja ammattihenkilöstön yhdyssiteenä.

Yhdistys järjestää mm: vertaistukitoimintaa, jäsentapaamisia, teemailtoja, tapahtumia, leirejä, virkistystoimintaa, tiedotustilaisuuksia ja luentoja. Yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaistahoille.

Yhdistyksen toimintaan voi jokainen vaikuttaa osallistumalla yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen esim. tapahtumissa, ryhmissä ja internetissä. Jokaisen ideat ja ajatukset ovat tärkeitä ja tarvitsemme myös aktiivisia toimijoita ja käsipareja käytännön toiminnan järjestämiseksi.

Tällä hetkellä yhdistyksen toimintaa toteuttavat vapaaehtoiset. Jos sinulla löytyy joku taito tai erityisosaamisalue, jota haluat hyödyntää tai jakaa yhdistyksessä toisille, ota ihmeessä yhteyttä meihin!

Yhdistys toimii Vaasan, Keski-Pohjanmaan- ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Pohjanmaan ADHD-yhdistys on valtakunnallisen ADHD-liiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksen esite