skip to Main Content

Styrelsen 2020

Hanna West, ordförande
Heidi Hyttinen, vice ordförande
Pia Jünger, sekreterare
Samu Karjanlahti  styrelsemedlem
Enni Kivioja, styrelsemedlem
Tuija Kivioja, styrelsemedlem
Tuula Jäntti, suppleant
Marjo Nordström, suppleant