skip to Main Content

Temakväll om Adhd

OBS! Nytt datum!

9.3.2023 kl 18.30 ordnar Österbottens Adhdförening, FinFami Österbotten och Jakobstads Arbis en temakväll om Adhd. Det är samma föreläsning som ordnades i höstas i Korsholm

Erfarenhetsexpert Anton Plogman: Att leva med ADHD utan att veta om det .

Pia Jünger, Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach, styrelsemedlem i Österbottens ADHD-förening: Vad behöver alla veta om ADHD – och varför? Vad finns det för hjälp att få?

Anmälning till föreläsning görs på https://arbis.jakobstad.fi/kurser/visa/5696-000114-temakvall-om-adhd eller genom att ringa till Arbis 067863264