skip to Main Content

Tur att det finns någon- kampanjen

Bästa medlem i Österbottens ADHD-förening, nu behöver vi dig!

I Finansministeriets budgetförslag (13.8.) föreslås 127 miljoner euros nedskärningar i social- och hälsovårdsorganisationers finansiering. Detta betyder en minskning om 33% jämfört med innevarande år, dvs. var tredje euro är på väg att försvinna från organisationsverksamheten. Nedskärningarna skulle på ett direkt sätt drabba även ADHD-förbundet och ADHD-medlemsföreningarnas verksamhet vad gäller bl a stödet till medlemsföreningarna, bidrag, rådgivningstelefoner, stödgruppsverksamhet, erfarenhetsexpertverksamhet och anpassningskurser.

 

Beslutet om social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering tas i budgetförhandlingarna, som hålls 14-15.9.2020.

 

SOSTE Finlands social och hälsa rf har startat Onneksi on joku -kampanjen, med vilken man vill synliggöra organisationernas viktiga arbete, så att nedskärningar i finansieringen av organisationsverksamheten INTE skulle göras.

 

PRECIS NU ÄR DET DAGS ATT PÅVERKA, VISST SVARAR DU PÅ VÅR ENKÄT DIREKT!  Till enkäten