skip to Main Content

Årsmöte

Möteskallelse  

Vasanejdens ADHD-förening r.f. kallar sina medlemmar till stadgeenligt årsmöte torsdag 05.03.2020 kl. 18.00 på Dallas Pizza Palazzo, Västerviksvägen 24, 65280 Vasa. På agendan finns föutom behandling av stadgeenliga  §11 även §12, ändring av stadgarna. Behandling av bokslut 2019, verksamhetsberättelsen, verksamhetsgranskarens berättelse, faställande av år 2020 verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens storlek.  

 Föreningen bjuder mötesdeltagarna på pizzamåltid. Därför önskar vi att du meddelar på förhand senast 1.3.2020 ifall du deltar i årsmötet, så att vi kan bekräfta vår bokning. 

Anmälan till årsmötet via länkenIlmoittautuminen vuosikokoukseen linkin kautta