skip to Main Content

Årsmöte

Möteskallelse
Pohjanmaan ADHD-yhdistys ry – Österbottens ADHD-förening rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt årsmöte torsdag 24.03.2022 kl. 18.30. Man kan delta endera på plats på Dallas Pizza Palazzo, Västerviksvägen 24, 65280 Vasa eller på distans via Teams. På agendan finns behandling av stadgeenliga ärenden enligt §11, behandling av bokslut 2021, verksamhetsberättelsen, verksamhetsgranskarens berättelse, fastställande av verksamhetsplan för år 2022 och budget samt medlemsavgiftens storlek.
Föreningen bjuder mötesdeltagarna på en pizzamåltid. Därför önskar vi att du anmäler ditt deltagande senast torsdagen den 17.03.2022, så att vi kan bekräfta vår bokning. Länk till anmälan nedan. De som deltar på distans får möteslänken till sin epost någon dag för årsmötet.

Anmälan till årsmötet via länken