skip to Main Content

Stödgruppsträff i Jakobstad

Stödgruppen Superkraft Adhd har sin månatliga träff denna tisdag den 17.11 kl 18.00. Temat denna gång är Sömn och Adhd.

Anmäl dig innan till jakobstad@adhdpohjanmaa.fi. Max 10 personer för att vi ska hålla corona restriktioner.

Varmt välkomna!