skip to Main Content

Stödgruppsträff Jakobstad

Stödgruppen Superkraft Adhd har sin månatliga träff denna tisdag den 17.11 kl 18.00. Temat denna gång är Sömn och Adhd.

Anmäl dig innan till jakobstad@adhdpohjanmaa.fi. Max 10 personer för att vi ska hålla corona restriktioner.

Varmt välkomna!