skip to Main Content

Stödgruppsträff Jakobstad

Gott Nytt År 2021! Jakobstads stödgrupp Superkraft Adhd håller sin första träff 19.1 kl 18.00-19.30 på Algården i Jakobstad. Anmäl dig på jakobstad@adhdpohjanmaa.fi. Varmt välkommen med!